Zen-zondag

Deze dag is geschikt voor alle niveaus en bestaat uit verschillende meditatierondes van ongeveer een half uur, die worden afgewisseld met loopmeditatie en theedrinken in stilte. Er wordt houdingscorrectie gegeven en groepsinstructie.

Tijd / plaats:
Van 10.00 – 17.00 uur in Centrum Inanna te Amersfoort.
Data: 28 april 2019.

Kosten:
€ 65,- per dag (inclusief lunch en thee).

Aanmelden:
Aanmelden door € 65,- uiterlijk 2 weken van tevoren over te maken naar bankrekeningnummer NL65INGB0001293315 ten name van E. Bruijn.