Wekelijks programma

Het wekelijkse programma van de Zen Kring bestaat onder andere uit zitmeditatie, loopmeditatie, houdingscorrectie en groepsinstructie. In de oefenruimte zijn meditatiebankjes en meditatiekussens aanwezig. 

Plaats:
Centrum Inanna, Muurhuizen 42 te Amersfoort

Tijd:
De meditatiesessies kunnen op maandag- en/of donderdagavonden worden gevolgd, van 19:45 tot 21:45 uur.

De activiteiten gaan tijdens de schoolvakanties zoveel mogelijk door. 

Kosten en inschrijving:
Nieuwkomers kunnen tegen betaling van € 50,- een maand lang kennis maken met de Zen Kring op maandag- of donderdagavonden.

Daarna bedragen de kosten voor deelname aan de meditatiesessies € 45,- per maand voor één avond in de week of € 65,- per maand voor twee avonden in de week.

Betalingen geschieden per kwartaal.

Het bedrag kan worden overgemaakt naar bankrekening NL65INGB0001293315 ten name van E. Bruijn te Amersfoort. 

Inschrijving kan door overmaking van het verschuldigde bedrag en een e-mail te sturen naar contact@erikbruijn.nl onder vermelding van ‘Deelname Zen Kring’ met de gewenste dag(en) van deelname.